НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

“ЗААМАР ГОУЛД” ХХК нь ил тод нээлттэй байж Монгол Улсын хууль дүрмийг чанд сахин, Уул уурхайн дүрэм, стандартуудыг даган мөрдөж, бизнесийн ёс зүйг дээдлэн, нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч компани байхын төлөө ажилладаг. Манай компани нь анх байгууллагдсан цагаасаа эхлэн нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан Төв аймгийн, Заамар сумтай жил бүр байгуулдаг нийгмийн хариуцлагын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 100% биелүүлсэн.

2015 онд манай компани орон нутагтай байгуулсан гэрээний биелэлтийг хангахад дараах байдлаар хамтран оролцсон.
Үүнд :
 • Төмстэй багийн байранд 14,000,000 төгрөгийн мөнгөн туслалцаа үзүүлсэн.
 • Орон нутгийн 5 иргэнийг тогтмол ажлын байраар хангаж ажилласан.
 • Орон нутгийн цагдаагийн газарт автомашин авахад 5 сая төгрөгийн туслалцаа үзүүлсэн.
 • Сургуулийн ойн хандивт 2 сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн.
 • Сумын наадам зохион байгуулахад 3 сая төгрөгөөр ивээн тэтгэсэн.
 • Цагдаагийн барилгын тохижилтонд 5 сая төгрөг хандивласан.
 • 2015 онд олон улсын тэмцээнд оролцогч тамирчингийн замын зардал 2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.
 • Уурхайн мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг сумын малчин ард иргэдээс тогтмол худалдан авч байсан.
2015 онд манай компани орон нутагтай байгуулсан гэрээний биелэлтийг хангахад дараах байдлаар хамтран оролцсон.
Үүнд :
 • Төмстэй багийн байранд 14,000,000 төгрөгийн мөнгөн туслалцаа үзүүлсэн.
 • Орон нутгийн 5 иргэнийг тогтмол ажлын байраар хангаж ажилласан.
 • Орон нутгийн цагдаагийн газарт автомашин авахад 5 сая төгрөгийн туслалцаа үзүүлсэн.
 • Сургуулийн ойн хандивт 2 сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн.
 • Сумын наадам зохион байгуулахад 3 сая төгрөгөөр ивээн тэтгэсэн.
 • Цагдаагийн барилгын тохижилтонд 5 сая төгрөг хандивласан.
 • 2015 онд олон улсын тэмцээнд оролцогч тамирчингийн замын зардал 2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.
 • Уурхайн мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг сумын малчин ард иргэдээс тогтмол худалдан авч байсан.
2015 онд манай компани орон нутагтай байгуулсан гэрээний биелэлтийг хангахад дараах байдлаар хамтран оролцсон.
Үүнд :
 • Төмстэй багийн байранд 14,000,000 төгрөгийн мөнгөн туслалцаа үзүүлсэн.
 • Орон нутгийн 5 иргэнийг тогтмол ажлын байраар хангаж ажилласан.
 • Орон нутгийн цагдаагийн газарт автомашин авахад 5 сая төгрөгийн туслалцаа үзүүлсэн.
 • Сургуулийн ойн хандивт 2 сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн.
 • Сумын наадам зохион байгуулахад 3 сая төгрөгөөр ивээн тэтгэсэн.
 • Цагдаагийн барилгын тохижилтонд 5 сая төгрөг хандивласан.
 • 2015 онд олон улсын тэмцээнд оролцогч тамирчингийн замын зардал 2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.
 • Уурхайн мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг сумын малчин ард иргэдээс тогтмол худалдан авч байсан.

2018,2019,2020 онуудад тус тус орон нутгийн хөгжлийн санд жил тус бүр 100,000,000₮ хөрөнгө оруулсан. Мөн бусад орон нутгийн иргэдийг дэмжих хандив тусламжуудыг тухай бүрд нь өгч байна.

Манай хаяг

 Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Ганди-н гудамж, MSN Building, 801 тоот /Наадам центр хойно/

(+976) 7011 1516

info@zaamargold.mn

 Дав - Баа: 9:00 - 18:00

Алтны ханш

Манай байршил